Codelijst van de bioindicatoren

https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/bioindicator

Browse codelijst preferred label Codelijst van de bioindicatoren type Concept Scheme definition Een organisme waarmee een verandering of verontreiniging van het milieu kan worden gesignaleerd. Het principe achter het gebruik van bio-indicatoren is dat de natuurlijke samenstelling van een levensgemeenschap wordt bepaald door de fysische en chemische eigenschappen van het ecosysteem. note Een organisme waarmee een verandering of verontreiniging van het milieu kan worden gesignaleerd. Het principe achter het gebruik van bio-indicatoren is dat de natuurlijke samenstelling van een levensgemeenschap wordt bepaald door de fysische en chemische eigenschappen van het ecosysteem. belongsTo codelijst bioindicator has top concept Actinomyceten Adenovirussen Aerococcus Aerococcus viridans Aeromonas Aeromonas caviae Aeromonas eucrenophila Aeromonas hydrophila Aeromonas salmonicida Aeromonas veronii Aliivibrio fischeri Alternaria Anostraca Aspergillus Aspergillus fumigatus Aureobasidium Aureobasidium pullulans Bacillus cereus Bacteriofagen Buttiauxella Buttiauxella ferragutiae Buttiauxella gaviniae Buttiauxella izardii Buttiauxella noackiae Candida Chaetomium Citrobacter Citrobacter gillenii Cladosporium Clostridium perfringens Clostridium tertium Cronobacter Cronobacter sakazakii Cryptosporidium Danio rerio Daphnia magna Dermatofyten EKC-fytobenthos EKC-fytoplankton EKC-macro-invertebraten EKC-macrofyten EKC-visfauna Enterobacter amnigenus Enterobacter cloacae Enterobacter ludwigii Enterococcen Enterococcus aquimarinus Enterococcus cacae Enterococcus casseliflavus Enterococcus durans Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Enterococcus gallinarum Enterococcus gilvus Enterococcus haemoperoxidus Enterococcus hirae Enterococcus italicus Enterococcus malodoratus Enterococcus moraviensis Enterococcus mundtii Enterococcus phoeniculicola Enterococcus silesiacus Enterococcus sulfureus Enterococcus termitis Enterococcus thailandicus Enterovirussen Escherichia coli Eurotium Fusarium Fusarium Solani Gallionella Giardia Klebsiella Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Kluyvera Lactobacillus plantarum Lactococcus lactis Legionella overgroei Legionella pneumophila Legionella spp. Lelliottia amnigena Melkzuur bacteriën Micrococcus Mucor Naaktamoeben Nitrosomonas Oenococcus Oncorhyncus mykiss Penicillium Penicillium marneffei Phaeodactylum tricornutum Phoma Pseudokirchneriella subcapitata Pseudomonas Pseudomonas aeruginosa Rahnella aquatilis Ralstonia Reovirussen Rhizophus Rhodotorula Ribonucleïnezuur Salmonella spp. Schaalamoeben Schimmels Scopulariopsis Serratia Stachybotrys Staphylococcus epidermidis Staphylococcus pasteuri Staphylococcus saprophyticus Staphylococcus warneri Streptococcus Streptococcus equinus Streptococcus gallolyticus Streptococcus lutetiensis Streptococcus salivarius Sulfiet reducerende clostridia Thermofiele Actinomyceten coagulase positieve staphylococci coliformen intestinale enterococci kiemgetal bij 22°C en 36°C som Roeipootkreeften (Copepoda) somatische colifagen is top concept in scheme is in scheme rootResource isDefinedBy Via content negotiation https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/bioindicator.jsonld https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/bioindicator.nt https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/bioindicator.rdf https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/bioindicator.ttl page https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/bioindicator.html