Chemical entities

https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/chemische_stof

Browse codelijst preferred label Chemical entities Conceptschema Chemische Stoffen type Concept Scheme alternative label a chemical entity definition Constitutionally or isotopically distinct atoms, molecules, ions, ion pairs, radicals, radical ions, complexes, conformers etc., identifiable as a separately distinguishable entity. Een stof is in de scheikunde een vorm van materie die een gelijke chemische samenstelling heeft, een chemisch zuivere stof. Deze wordt gekenmerkt door specifieke, uniforme stofeigenschappen, zoals dichtheid, geleidbaarheid en smeltpunt. notation CHEMONTID:9999999 belongsTo Codelijst chemische_stof has top concept Inorganic compounds Organic compounds levels Niveau rijk is in scheme rootResource is top concept in scheme isDefinedBy Via content negotiation https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/chemische_stof.jsonld https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/chemische_stof.nt https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/chemische_stof.rdf https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/chemische_stof.ttl page https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/chemische_stof.html