Codelijst groeperingen en sommaties van chemische stoffen

https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/sommatie_stoffen

Browse codelijst preferred label Codelijst groeperingen en sommaties van chemische stoffen type Concept Scheme has top concept (DMyFol + EyFol + 2iPyFol) 1,1,1-trichloorethaan+ perchloorethyleen+ trichloorethyleen+tetrachloorethyleen 1,2,3,5+1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen 1-Buteen + 1,3-Butadieen 2,3+3,5-Dimethylfenol+4-Ethylfenol 2,3,4,5+2,3,4,6-Tetrachloorfenol 2,4+2,5-Dichloorfenol 2,4+2,5-Dimethylfenol 2,4,4' + 2,4',5-Trichloorbifenyl (PCB28+31) 3+4-Chloorfenol 3+4-Ethylfenol 3+4-Methylfenol 4-ethylfenol + 3,5 dimethylfenol Aceton+Acroleïne Adsorbeerbare organohalogenen Aldrin+Dieldrin+Endrin+Isodrin Alifaten EC5 tot Ec6 Alifaten groter dan EC10 tot Ec12 Alifaten groter dan EC12 tot Ec16 Alifaten groter dan EC16 tot Ec21 Alifaten groter dan EC21 tot EC35 Alifaten groter dan EC8 tot Ec10 Alifaten groter dan Ec6 tot Ec8 Alifatische component Alifatische koolwaterstoffen Alkaliniteit met fenolftaleine Alkaliniteit met methyloranje Alkanen >C13 Alkanen C10-C12 Alkanen C10-C14 Alkanen en Alkenen Alkylbenzeensulfonaten, lineaire+vertakte Alkylethersulfaten Alkylethoxylaat C10 Alkylethoxylaat C10 vertakt Alkylethoxylaat C11 Alkylethoxylaat C11 vertakt Alkylethoxylaat C12 Alkylethoxylaat C12 vertakt Alkylethoxylaat C13 Alkylethoxylaat C13 vertakt Alkylethoxylaat C14 Alkylethoxylaat C14 vertakt Alkylethoxylaat C15 Alkylethoxylaat C15 vertakt Alkylethoxylaat C16 Alkylethoxylaat C17 Alkylethoxylaat C18 Alkylfenolethoxylaat Alkylfenolethoxylaat C10 Alkylfenolethoxylaat C11 Alkylfenolethoxylaat C12 Alkylfenolethoxylaat C13 Alkylfenolethoxylaat C14 Alkylfenolethoxylaat C15 Alkylfenolethoxylaat C16 Alkylfenolethoxylaat C17 Alkylfenolethoxylaat C18 Alkylfenolethoxylaat C19 Alkylfenolethoxylaat C6 Alkylfenolethoxylaat C7 Alkylfenolethoxylaat C8 Alkylfenolethoxylaat C9 Alkylsulfaten Anionische detergenten Anionische oppervlakteactieve stoffen Anorganische tinverbindingen, totaal Apolaire koolwaterstoffen Apolaire koolwaterstoffen, fractie C10-C12 Apolaire koolwaterstoffen, fractie C10-C12 Apolaire koolwaterstoffen, fractie C12-C20 Apolaire koolwaterstoffen, fractie C12-C20 Apolaire koolwaterstoffen, fractie C20-C30 Apolaire koolwaterstoffen, fractie C20-C30 Apolaire koolwaterstoffen, fractie C30-C40 Apolaire koolwaterstoffen, fractie C30-C40 Aromaten Aromaten >C13 Aromaten C10 Aromaten C10 (som) Aromaten C11 Aromaten C12 Aromaten C13 Aromaten C9 Aromaten C9 (som) Aromaten groter dan EC10 tot EC12 Aromaten groter dan EC12 tot EC13 Aromaten groter dan EC12 tot EC16 Aromaten groter dan EC16 tot EC21 Aromaten groter dan EC21 tot EC35 Aromaten groter dan EC6 tot EC8 Aromaten grotere dan EC8 tot EC10 Aromatische NMVOS, totaal Aromatische koolwaterstoffen Asbest BDE 85+154 Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen Benzo(j)fluorantheen+Benzo(e)pyreen Bezinkbare stoffen Biociden Bromide + Iodide C9-C10 aromaten CCL4 extraheerbare stoffen CFK individueel CFK totaal Carbonylverbindingen, totaal Cd + Tl Chloor Chloor en zijn anorganische verbindingen Chloor, gebonden Chloor, organisch totaal Chlooranilines Chlooranilines, individueel Chloorcresolen Chloorfenolen Chloorfenvinfos Chloorfluorkoolstoffen Chloorfluorkoolwaterstoffen Chloornitrobenzenen Chloornitrotoluenen Chloorresten, vrij Chloortoluenen Chloortoluidinen Chloorverbindingen Chloroalkanes C10-13 Chlorofyl, totaal Cholinesteraseremmers Cresolen Cycloalkanen DDD+DDE+DDT DDT, DDE en isomeren DDT, totaal DDT_2 Decanolpolyethoxylaat Decylfenolpolyethoxylaat Decylfenolpolyethoxylaten Dibutyltinverbindingen Dibutyltinverbindingen (DBT) Dichlooranilines, totaal Dichloorbenzenen Dichloorbenzidines Dichloordifenyltrichlorethanen Dichlooretheen Dichloornitrobenzenen Dioctadecadienyldimethylammonium Dioctadecenyldimethylammonium Dioctadecyldimethylammonium Dioxines Dioxines+furanen Ditetradecyldimethylammonium Dodecanolpolyethoxylaat Dodecyldimethylbenzylammonium Dodecylquinolinium Dr-Calux EPK Alifaten totaal EPK Aromaten totaal EPK totaal Extraheerbare organohalogenen Extraheerbare stoffen Fenol getal Fenolen, gechloreerde Fenylureumherbiciden, totaal Fluor en zijn anorganische verbindingen Fluorkoolwaterstoffen Fluorverbindingen Fosfonaten Fosfor totaal Fosforesters, organische Ftalaten excl. DEHP (=bis-(2-ethylhexyl)-ftalaat) Ftalaten, som Furanen Gasvormige S (TRS-S + SO2-S) Gechloreerde fenolen, individueel Gechloreerde oplosmiddelen Gehalogeneerde NMVOS, totaal Halonen Heptachloor+epoxyde Heptachloordibenzodioxine, totaal Heptachloorepoxyde (cis+trans) Hexachloorcyclohexaan, alle isomeren Hexachloordibenzodioxine, totaal Hexachloordibenzofuran, totaal Hexadecanolpolyethoxylaat Hexadecenyldimethylbenzylammonium Hexadecenyltrimethylammonium Hexadecyldimethylbenzylammonium Hexadecylisoquinolinium Hexadecylquinolinium Hydroxonium Isopropyltolueen Isotopenverhouding koolstof 13 en 12 Isotopenverhouding stikstof 15 en 14 Kalk en organische stof Kationische detergenten Kjeldahlstikstof Kjeldahlstikstof, gefiltreerd Koolstoftetrachloride Koolwaterstoffen, totaal Korte ketting gechloreerde parafinen Kwaternaire ammoniumzouten Latex Mercaptanen Methyleenblauw actieve stoffen Minerale olie (als benzine) Minerale olie (als diesel) Minerale olie (als dieselolie) Minerale olie (vluchtig totaal) Minerale olie C10 - C12 Minerale olie C10 - C16 Minerale olie C10 - C20 Minerale olie C10 - C25 Minerale olie C10 - C40 Minerale olie C10-C40 Minerale olie C12 - C14 Minerale olie C12 - C16 Minerale olie C12 - C22 Minerale olie C14 - C20 Minerale olie C16 - C20 Minerale olie C16 - C22 Minerale olie C17 Minerale olie C2 - C6 Minerale olie C20 - C24 Minerale olie C20 - C26 Minerale olie C20 - C30 Minerale olie C22 - C30 Minerale olie C24 - C28 Minerale olie C25 - C40 Minerale olie C26 - C34 Minerale olie C28 - C32 Minerale olie C30 - C36 Minerale olie C30 - C40 Minerale olie C32 - C36 Minerale olie C34 - C40 Minerale olie C36 - C40 Minerale olie C5 - C8 Minerale olie C5 - C9 Minerale olie C6 - C10 Minerale olie C6 - C12 Minerale olie C6 - C16 Minerale olie C6 - C40 Minerale olie C6 - C8 Minerale olie C8 - C10 Minerale olie C8 - C12 Minerale olie C9 - C15 Minerale olie groter dan C15 Minerale olie kleiner dan C25 Minerale oliën en KWS Monoaromatische KWS, totaal Monocyclische aromatische koolwaterstoffen ind. NMVOS, totaal NSO-verbindingen Naftenaten Natrium-zouten Niet eerder genoemde NMVOS Niet eerder genoemde aromatische NMVOS Niet eerder genoemde gehalogeneerde NMVOS Niet eerder genoemde ozonafbrekende stoffen en F-g Niet-ionische detergenten Niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen Niet-methaan koolwaterstoffen Nitraat+nitriet Nitraat+nitriet+ammonium Nonylfenolen Nonylfenolen + ethoxylaten Nonylfenolpolyethoxylaat Nonylfenolpolyethoxylaten Octadecadienyldimethylbenzylammonium Octadecadienyltrimethylammonium Octadecanolpolyethoxylaat Octadecenyldimethylbenzylammonium Octadecenyltrimethylammonium Octadecyldimethylbenzylammonium Octadecylisoquinolinium Octadecylpyridinium Octadecylquinolinium Octadecyltrimethylammonium Octylfenolen Octylfenolen + ethoxylaten Octylfenolpolyethoxylaten Olie Oliehoudende wateren Oliezuur Oliën en vetten Omethoaat Onbekende alifatische verbinding Onbekende alkaanachtige verbinding Onbekende aromatische verbinding Onbekende broomverbinding Onbekende chloorverbinding Onbekende cycloalkaan Onbekende reeks ftalaten Onbekende reeks propoxyverbindingen Onbekende reeks zuurstofverbindingen Onbekende stikstofverbinding Onbekende verbinding Onbekende zuurstofverbinding Onopgeloste bestanddelen Ontvlambare stoffen Opgelost organisch koolstof (DOC) Opgeloste Organische Fluoriden Opgeloste Vetten Opgeloste bestanddelen (TDS) Oplosmiddelen Oppervlakteactieve stoffen, zonder gisting Organisch koolstof Organisch materiaal Organische koolstof Organische koolstof, niet purgeerbaar Organische koolstof, niet vluchtig Organische koolstof, niet vluchtig totaal Organische koolstof, opgelost Organische koolstof, totaal Organische stof Organische stof (humus) Organische stof van de fractie kleiner dan 2mm Organochloorpesticiden individueel Organochloorpesticiden, totaal Organochloorpesticiden, totaal (IMJV) Organofosforpesticiden, totaal Organofosforverbindingen Organofosforvlamvertragers, totaal Organosiliciumverbindingen Organostikstofpesticiden, totaal Organotinverbindingen, totaal Ozonafbrekende stoffen en F-gassen, totaal PAK Benzo(b+k)fluorantheen (b) PAK Benzo(g,h,i)peryleen + Indeno(1,2,3-cd)pyreen PAK exclusief naftaleen PAK som benzo(a)pyreen + benzo(b)fluorantheen PCB individueel PCB totaal Pentachloordibenzodioxine, totaal Pentachloordibenzofuran, totaal Pentadecanolpolyethoxylaat Perfluorkoolwaterstoffen (IMJV-lucht) Perfluortensiden zonder PFOS en PFOA Perfluorverbindingen, totaal Permanganaatverbruik, koud Permanganaatverbruik, koud gefiltreerd Permanganaatverbruik, warm Permanganaatverbruik, warm gefiltreerd Persistente KWS Persistente minerale olie Petroleumether extraheerbare stoffen Phenols Polyaromatische KWS (10 Vrom) Polyaromatische KWS (14 IBS) Polyaromatische KWS (15 EPA) Polyaromatische KWS (16 EPA) Polyaromatische KWS (2 VVP) Polyaromatische KWS (6 Borneff) Polyaromatische koolwaterstoffen (PAK 5) Polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's) Polybroomdifenylether Polybroomdifenylether, totaal (6) Polychloorbifenyl en polychloorterfenyl, totaal Polychloorterfenyl, totaal Polycyclische Aromatische KWS, individueel Potentieel Bioaccumulerende Stoffen Purgeerbare organohalogenen Pyrethroïden SOx, uitgedrukt als SO2 Sb + Pb + Cr + Cu + Mn + V + Sn Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn Selenastrum Solventgehalte Som 1,1,1-Trichloorethaan en 1,1,2-Trichloorethaan Som PFOS, PFBA en PFBS Som lijst 129 excl Organohalogenen Som metalen excl Zn,Fe,Mn,Al Som metalen zonder Zn,Fe,Mn,Pb,As,Cd Som tri- en tetrachlooretheen, dichloormethaan Som van 1,1 dichloorethaan + 1,2 dichloorethaan Som van 1,2 + 1,3 + 1,4 DiChloorBenzeen Som van 1,2 + 1,3 Dichloorbenzeen Som van 1-Butanol en 2-Butanol Som van 4 metalen totaal Cr, Zn, Mn en Cu Som van 4 totale metalen Cu,Ni,Zn,Cr Som van 5 metalen t Co,Cr,Ni,Pb,Zn Som van 5 totale metalen Cr,Cu,Ni,Pb en Zn Som van 6 metalen t Co,Cr,Cu,Ni,Pb,Zn Som van 6 totale metalen Cd,Cr,Cu,Ni,Pb en Zn Som van AsH3 en SbH3 Som van Butachloor, Triallat,Alachloor,Acetochloor Som van PCB totaal en PCT totaal Som van PFOA vertakt + lineair Som van PFOS vertakt + lineair Som van Xylenen en Ethylbenzeen Som van di-isononylftalaat en di-isodecylftalaat Som van di-isononylftalaat en di-isodecylftalaat Som van o,p,m-xyleen + styreen Som van sulfiden en mercaptanen Som van totale Organofosfor en organohalogeenverbinding Specifiek oppervlak Stikstof, organische Stikstof, totaal Stikstofoxiden Stof, totaal Stoffractie, niet-oplosbaar Stoffractie, oplosbaar Stoffractie, totaal Sulfaten en chloriden Surfactanten, Kationische + Niet-ionogen Surfactanten, anionische Surfactanten, bio-afbreekbaar Surfactanten, kationische Surfactanten, niet-ionogene Surfactanten, totaal Surfactanten,Ionisch (AISurf+KISurf excl NISurf) Tensio actieve stoffen TetraChloorethaan Tetrachloordibenzodioxine, totaal Tetrachloordibenzofuran, totaal Tetrachlooretheenextraheerbare stoffen Tetrachloorethyleen extrah.apol.stoffen Tetrachloorethyleen extrah.stoffen Tetradecanolpolyethoxylaat Tetradecyldimethylbenzylammonium Tetradecylisoquinolinium Tetradecylpyridinium Tetradecylquinolinium Tetradecyltrimethylammonium Textielvezels, plastiek & drijv. stoffen Ti ovv. organotitaanverbindingen, totaal Tin, totaal incl. oxiden Titaan, totaal incl. oxiden Totaal gereduceerde zwavel (TRS) Totaal stikstof, opgelost Toxichromotest - EC50 Triazines, totaal Tributyltinverbindingen (TBT) Trichloorfenolen Tridecanolpolyethoxylaat Trifenyltinacetaat, chloride, hydroxide Trihalometanen totaal excl trichloorethyleen Trihalomethanen totaal Triphenyltinveerbindingen (TPhT) Undecanolpolyethoxylaat Uranimine VPK Alifaten totaal VPK Aromaten totaal VPK totaal Vet (extraheerbaar) Vet (vrij) Vetzuren (som) Vetzuren (vluchtig) Vetzuren (waterdampvluchtig) Vluchtige Organische halogenen individueel Vluchtige OrganoChloor individueel Vluchtige OrganoChloorverbindingen Totaal Vluchtige aromaten Vluchtige aromaten, individueel Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (som) Vluchtige organische halogeenverbindingen Vluchtige organische stoffen Vluchtige solventen Vluchtige verbindingen Vluchtige veturen (als azijnzuur) Vrij alkali Vrij koolzuur Wasbenzine Wateroplosbare stof Xylenen (m+p) Zwarte koolstof Zwavel totaal - H2S,S-geurcomponenten Zwavel totaal - zwaveloxiden Zwaveloxiden Zwevende stof, as Zwevende stoffen acrylaatpolymeren alcoholen alifatische organohalogenen; gehalogeneerde alifat ammoniak, nitrieten aromatische koolwaterstoffen arseentrioxide en arseenpentoxide, uitgedrukt in As bis(Tribroomdifenoxy)-ethaan dichloorpropaan dioxineachtige PCB's dioxinen en furanen fijn stof gechloreerde aromaten met waterdamp vluchtige fenolen metalen en metalloïden met uitzondering van kwik (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) minerale olie C6-C10 n-fenol oppervlakteactieve stoffen, met gisting som (matig-)vluchtige halog.verb., PCB en OCl-pest som 2-chloorfenol, 3-chloorfenol en 4-chloorfenol som 7 metalen totaal Cr,Zn,Pb,Ni,As,Mn,Cu som As + Co +Ni +Cd +Se + Cr(VI) som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn som Seleen,Vanadium,Uranium,Thor,Tellurium som pesticiden som van 1,2-dichloorbenzeen en 1,4-dichloorbenzeen som van 1,2-dichloorethaan en vinylchloride som van 2-, 3- en 4-ethylfenol som van 4 totale metalen koper,lood,nikkel en zink som van 5 metalen t Cu,Ni,Cd,Cr,Pb som van 7 metalen opgelost ...,Cu,Hg,Pb som van 8 totale metalen Cr,Cu,Pb,Mn,Fe,Zn,Ni,Co som van 9 metalen t ...,Sb,Ba,Se,As som van chloorprofam, profam en thiabenzadol som van de dimethylfenolen som van metalen excl aluminium en ijzer som van metalen ijzer en aluminium stikstofoxiden (nox), uitgedrukt als no2 totaal gehalte aan PAK trichlooretheen, dichlooretheen en trichloorethaan trimethylbenzeen vluchtige KWS, t white-spirit xyleen is in scheme is top concept in scheme rootResource isDefinedBy Via content negotiation https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/sommatie_stoffen.jsonld https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/sommatie_stoffen.nt https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/sommatie_stoffen.rdf https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/sommatie_stoffen.ttl page https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/sommatie_stoffen.html