WAARDE

Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde usageNote Te gebruiken bij het vastleggen van een meetwaarde en de gebruikte maateenheid buiten observaties die het RDF data cube formaat volgen. comment Klasse om meetwaarden vast te leggen gecombineerd met de gebruikte maateenheid label Meetwaarde isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde subClassOf http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#azimut comment Het azimut is een van de coördinaten uit het horizon-coördinatenstelsel. In dit stelsel wordt de positie van een object aan de hemel aangegeven door de twee coördinaten: azimut en elevatie. Het azimut is daarin de horizontale component, de kompasrichting, dus de hoek met het noorden gemeten over het oosten. Gewoonlijk wordt het azimut uitgedrukt in graden. De positie van een ster aan de hemel wordt dus aangegeven door het azimut (de kompasrichting) en de hoogte (de hoek tussen de ster en de horizon). De gehele cirkel is 360°, noord=0°, oost=90°, zuid=180°, west=270°" label Azimut seeAlso http://dbpedia.org/resource/Azimuth isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#breedte comment De breedte is een van de afmetingen van een (meerdimensionaal) object. Van een min of meer rechthoekig tweedimensionaal object wordt de kleinste van de twee afmetingen de breedte genoemd. Van een driedimensionaal object wordt de kleinste afmeting in het horizontale vlak de breedte genoemd. label Breedte seeAlso http://dbpedia.org/property/width isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#frequentie comment de frequentie van iets label frequentie seeAlso http://dbpedia.org/resource/Azimuth isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#gebaseerdOp usageNote wijst naar een meer gekende of algemene eenheid comment gebaseerd op label gebaseerd op type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#hoogte comment De hoogte van een voorwerp is de verticale afstand van een referentiepunt (zoals een oppervlak) tot het punt waar een voorwerp zich bevindt. label Hoogte seeAlso http://dbpedia.org/property/height isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#horizontaleopeningshoek comment horizontale openingshoek label horizontale openingshoek isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#maximaleinvloedsstraal comment de maximale invloedstraal van iets label maximale invloedstraal seeAlso http://dbpedia.org/resource/Azimuth isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#mechanischetilt comment de mechanische tilt van een antenne label mechanische tilt seeAlso http://dbpedia.org/resource/Azimuth isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#ophangingshoogte comment de ophangingshoogte van iets label ophangingshoogte isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#totfrequentie comment De hoogste frequentie waarbij een dempend materiaal een bepaalde frequentiedempingsfactor heeft. label tot frequentie isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#tothoek label tothoek isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#vanfrequentie comment De laagste frequentie waarbij een dempend materiaal een bepaalde frequentiedempingsfactor heeft. label van frequentie isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#vanhoek label vanhoek isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#vermogen label vermogen isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#verticaleopeningshoek comment verticale openingshoek label verticale openingshoek isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#winst comment De antenneversterking of winst vat de gerichtheid en efficiëntie van een antenne samen. Hij is de verhouding van de afgeleverde in de hoofdrichting resp. geabsorbeerde stralingsvermogensdichtheid in vergelijking met een verliesvrije referentie-antenne van dezelfde antennevoermacht, die per definitie een antenneversterking van 0 dB heeft. De gebruikte referentie-antenne is meestal een dipoolantenne of een hypothetische isotrope radiator met dezelfde bundelsterkte in alle richtingen. label Winst isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_gain seeAlso http://dbpedia.org/page/Antenna_gain isDefinedBy https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#key type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty